Korkeakoulutukseen kohdistuvaa tutkimusta tehdään monilla eri tahoilla ja tieteenaloilla. Lähestymistapoja ja traditioita on useita, eivätkä ne aina välttämättä kommunikoi keskenään. Uskomme, että yhteisen kielen kehittäminen ja kriittisen keskustelun edistäminen parantaa tutkimuksen tasoa, vaikka tavoitteena ei olekaan konsensus eri näkemysten välillä. Lue lisää seurasta ja sen toiminnasta…

Higher education research is conducted within many disciplines and fields of study. There are several approaches and traditions, and they aren’t always compatible with each other. We believe that by developing a shared language and advancing critical dialogue we can enhance the quality of research, even though a consensus could not always be reached. Read more about CHERIF and what we do…

Ajankohtaista / News