Päivitykset Updates

Pop up -politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta – Korkeakoulututkimuksen XIV kansallinen symposium

download

Korkeakoulututkimuksen seuran 20-vuotisjuhlavuonna symposiumteemamme on ”Pop up -politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta?”. Korkeakoulujen pitkän tähtäimen vaikuttavuuden ja lyhyen tähtäimen poliittisen ohjauksen välillä vallitsee ristiriita, joka vaikuttaa niiden keskeisiin toimintoihin. Ohjailu, rahoitusmallit ja strateginen rahoitus voivat muuttua nopeastikin poliittisten suhdanteiden muuttuessa, ja jotta korkeakoulut menestyisivät, niiden on osallistuttava lyhyen aikavälin rahoituskilpailuun. Korkeakoulujen on siis menestyäkseen oikeutettava olemassaolonsa lyhytaikaiseen kilpailuun osallistumalla. Korkeakoulujen toiminnalla on toisaalta myös pitkän tähtäimen vaikutuksia, jotka ovat vaikeammin ennakoitavissa ja mitattavissa. Miten lyhyen aikavälin strategiset hyödyt ja pitkän aikavälin vaikuttavuuden tavoitteet ovat yhdistettävissä – vai ovatko? Millaisella poliittisella ohjauksella voidaan tukea korkeakoulujen pitkän aikavälin vaikuttavuutta?

Muun muassa näihin teemoihin ja kysymyksiin paneudumme 14.-15.12.2020 järjestettävässä korkeakoulututkimuksen XIV symposiumissa, jonka teemana on Pop up –politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta. Symposium järjestetään täysin verkossa. Tilaisuuden avainpuhujina ovat tutkimusjohtaja Rebecca Boden (Tampereen yliopisto) ja apulaisprofessori  Pedro Teixeira (Porton yliopisto). 

Symposiumin järjestävät Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Korkeakoulututkimuksen seura, CHERIF. Symposiumin yhteydessä juhlistetaan myös korkeakoulututkimuksen seuran 20-vuotista taivalta ja julkistetaan juhlajulkaisu. Osallistuminen on tänä vuonna maksuton, mutta toivotamme kannatusmielessä uudet jäsenet tervetulleiksi.

Symposiumissa voit pitää alustuksen, järjestää teemaryhmän tai tulla osallistumaan ajankohtaisiin keskusteluihin korkeakoulutuksesta. Abstraktien päivitetty deadline on 15.10.2020.

Tervetuloa keskustelemaan ja osallistumaan!

We warmly invite researchers, administrators, students and everyone interested in higher education to submit their proposals in the symposium for Higher education by October 15, 2020 (extension). We invite submissions addressing the symposium theme of ”Pop up policies or long term impact” in different, dialogical formats. Welcome to the symposium to celebrate the 20 year anniversary of the Consortium of Higher education researchers in Finland!

cherif-logo-print2

ktl_logo

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication Edelliset symposiumit Previous symposia