Abstraktit – Abstracts

download

[Scroll down for English]

Abstraktien jättö on päättynyt 15.10.

Kutsumme tutkijoita, hallintoväkeä, opiskelijoita sekä muita korkeakoulutuksesta kiinnostuneita jättämään ehdotuksia symposiumesityksiksi 15.10. 2020 mennessä. Toivomme erilaisia, symposiumin teemaan ”Pop up -politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta” liittyviä ja keskusteluun kannustavia ehdotuksia:

 • Suullinen esitelmä
 • Posterit (A0)
 • Työpajat tai paneelit kentän toimijoille ja tai tutkijoille: 3-4 esitystä sekä kokoava keskustelu
 • Pyöreän pöydän keskustelu : symposiumin teemaan sopivan aiheen ympärille rakennettu avoin keskustelutilaisuus, jolla nimetty puheenjohtaja

Toivomme myös yhteisesityksiä eri toimijoilta. Esimerkiksi työpaja voi käsitellä jotain konkreettista korkeakoulutukseen liittyvää ongelmaa, johon työpajassa mietitään tutkimus- ja politiikkaperustaisia ratkaisuja. Pyöreän pöydän keskusteluihin voidaan kutsua eri toimijoita tai eri näkökulmien edustajia.

Pyydämme enintään 300 sanan kuvausta ehdotuksestasi. Sisällytäthän siihen seuraavat tiedot:

 • Mikä esityksesi aihe on ja miten se liittyy symposiumin teemaan?
 • Mikä on esityksesi tavoite?
 • Millaiseen aineistoon ja/tai tarkasteluun esityksesi perustuu

Työpajoista lisäksi esitysten (3-4) nimet ja esittäjät

Paneeleista lisäksi panelistien nimet ja roolit paneelissa

Pyöreän pöydän keskusteluista lisäksi puheenjohtajan nimi ja keskustelun tavoite.

Tieto hyväksynnästä toimitetaan 15.11.2020 mennessä

We warmly invite researchers, administrators, students and everyone interested in higher education to submit their proposals in the symposium for Higher education by October 15, 2020. We invite submissions addressing the symposium theme of “Pop up policies or long term impact” in different, dialogical formats:

 • Oral presentation (30 min)
 • Posters (A0)
 • Workshop or panels (1,5 h) for practitioners and/or researchers: 3-4 short presentations and discussion
 • Round table (45 min): open round table discussions around the symposiumin theme with a named chair

We specifically invite joint submissions from different actors in the field. A workshop can, for instance, consist of a practical problem or question that the participants present research and policy solutions to. Round tables can include participants from different sectors or viewpoints.

Please submit a 300-word description of your planned contribution, including the following information:

 • What is your topic and how does it relate to the symposium theme?
 • What is the aim of your contribution?
 • What data and/or handling is your presentation based on?

On workshops in addition: topics and presenters of presentations in workshop

On panels in addition: names and roles of panelists

On roundtables in addition: name of chair and goal of discussion

Submissions by OCTOBER 15, 2020 (ended). Decisions on acceptance by November 15, 2020

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication – Edelliset symposiumit Previous symposia