Abstraktit – Abstracts

download

Kutsumme tutkijoita, hallintoväkeä, opiskelijoita sekä muita korkeakoulutuksesta kiinnostuneita jättämään ehdotuksia symposiumesityksiksi 20.3. 2020 mennessä. Toivomme erilaisia, symposiumin teemaan ”Pop up -politiikkaa vai pitkän ajan vaikuttavuutta” liittyviä ja keskusteluun kannustavia ehdotuksia:

 • Työpajat ja paneelit (1,5 h) kentän toimijoille ja tai tutkijoille: 3-4 esitystä sekä kokoava keskustelu
 • Pienryhmäkeskustelut (45 min): symposiumin teemaan sopivan aiheen ympärille rakennettu avoin keskustelutilaisuus, jolla nimetty puheenjohtaja
 • Paperit (20-30 min)
 • Posterit (A0)

Toivomme myös yhteisesityksiä eri toimijoilta. Esimerkiksi työpaja voi käsitellä jotain konkreettista korkeakoulutukseen liittyvää ongelmaa, johon työpajassa mietitään tutkimus- ja politiikkaperustaisia ratkaisuja. Pienryhmäkeskusteluihin voidaan kutsua eri toimijoita tai eri näkökulmien edustajia.

Pyydämme enintään 300 sanan kuvausta ehdotuksestasi. Sisällytäthän siihen seuraavat tiedot:

 • Mikä esityksesi aihe on ja miten se liittyy symposiumin teemaan?
 • Mikä on esityksesi tavoite?
 • Millaiseen aineistoon ja/tai tarkasteluun esityksesi perustuu

Työpajoista lisäksi esitysten (3-4) nimet ja esittäjät

Paneeleista lisäksi panelistien nimet ja roolit paneelissa

Pienryhmäkeskusteluista lisäksi puheenjohtajan nimi ja keskustelun tavoite

Abstraktien jättö 20.3. 2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/F42C0DFD6177307B

Tieto hyväksynnästä toimitetaan 15.4. 2020 mennessä

We warmly invite researchers, administrators, students and everyone interested in higher education to submit their proposals in the symposium for Higher education by March 20, 2020. We invite submissions addressing the symposium theme of “Pop up policies or long term impact” in different, dialogical formats:

 • Workshops and panels (1,5 h) for practitioners and/or researchers: 3-4 short presentations and discussion
 • Round tables (45 min): open round table discussions around the symposiumin theme with a named chair
 • Papers (30 min)
 • Posters (A0)

We specifically invite joint submissions from different actors in the field. A workshop can, for instance, consist of a practical problem or question that the participants present research and policy solutions to. Round tables can include participants from different sectors or viewpoints.

Please submit a 300-word description of your planned contribution, including the following information:

 • What is your topic and how does it relate to the symposium theme?
 • What is the aim of your contribution?
 • What data and/or handling is your presentation based on?

On workshops in addition: topics and presenters of presentations in workshop

On panels in addition: names and roles of panellists

On roundtables in addition: name of chair and goal of discussion

Submissions by March 20, 2020: https://link.webropolsurveys.com/S/F42C0DFD6177307B

 

 

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication – Edelliset symposiumit Previous symposia