Abstraktit – Abstracts

Huom! Abstraktin jättöä on jatkettu 31.3.2023 saakka.

Korkeakoulututkimuksen XV symposiumissa voit esittää tutkimukseen pohjautuvan paperin, järjestää paneelin tai työryhmän, tai esittää lyhyesti hissi-, idea- tai valituspuheen.

  • Tutkimukseen pohjautuva paperi on yhteensä 30 min (20 min esitys + 10 minuuttia keskustelu), jonka voit pitää yksin tai yhdessä muiden kirjoittajien kanssa. Myös tutkimussuunnitelmia voi esitellä. Kuvatkaa abstraktissa (300 sanaa) lyhyesti tutkimusidea, aineisto ja (mahdolliset alustavat) tutkimustulokset.
  • Paneeli/työryhmä yhdistää 3–4 tutkimuspaperia yhdeksi kokonaisuudeksi. Keskustelua fasilitoi moderaattori ja sen kesto on 90 minuuttia. Kirjoittakaa paneelista/työryhmästä 300 sanan kuvaus, jonka lisäksi jokaisesta esityksestä tulee olla 300 sanan abstrakti. Kuvatkaa abstraktissa lyhyesti tutkimusidea, aineisto ja (mahdolliset alustavat) tutkimustulokset.
  • Hissi-, idea- tai valituspuhe on epävirallisempi ja lyhyt (10 min esitys + 10 min keskustelu) esittely alustavasta tutkimusideasta tai ajankohtaisesta aiheesta joka voidaan esittää yksin tai ryhmässä. Esitys voi olla tyyliltään provokatiivinen.

Tutkimuspaperit, paneelit tai lyhyemmät esitykset voidaan esittää suomeksi, englanniksi tai käyttäen molempia kieliä. Symposiumin järjestäjät ryhmittelevät esityksiä, mutta ainakin yksi sessio tullaan järjestämään vain englanniksi.

Voit jättää abstraktin täällä: https://link.webropol.com/s/abstractsubmissionHEsymposium2023 (DL: 31.3.2023)


Abstract submission: Higher Education Research Symposium XV

Please note that the abstract submission deadline has been extended to March 31, 2023!

Participants are invited to submit a proposal for a paper, a panel or a short casual “pitch talk”/ “rant corner”.

  • A paper presentation is a 30-minute presentation (20 min presentation + 10 min discussion) by one or several authors on a particular research topic. The paper can be based on a research plan as well. In the abstract (300 words), please describe the overall idea of the paper, the data and (possible preliminary) conclusions.
  • A panel/workshop comprises a series of 3–4 presentations on a research topic by a group of authors facilitated by a moderator. The total time for a panel/workshop is 90 minutes (including discussion), and the proposal will be submitted as one entity. In the abstract, please describe the main idea with 300 words, and write an abstract (300 words) of every paper included in the panel/workshop. In each of the abstract, please describe the overall idea of the paper, the data and (possible preliminary) conclusions.
  • A “pitch talk”/ “rant corner” is a casual and short presentation by a one or several presenters (10 min presentation + 10 min discussion). In there, the theme and style can be even provocative.

Papers, panels, and pitch talks can be in Finnish, English, or a combination. The conference orgnaizers will attempt to group presentations logically, but plan to have at least one all-English track during the conference.

You may submit an abstract here: https://link.webropol.com/s/abstractsubmissionHEsymposium2023 (DL: March 31, 2023)

 

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication – Edelliset symposiumit Previous symposia