Symposiumjulkaisu

Tervetuloa tarjoamaan artikkelia Korkeakoulututkimuksen symposiumjulkaisuun!

Odotamme artikkelia ehdottavilta noin 5000–6000 sanan mittaisia tekstejä, joissa huomioidaan symposiumin teema Tuntematon korkeakoulutus. Toivomme siis symposiumin teeman ja sen kirvoittaman keskustelun välittyvän myös symposiumjulkaisuun. Julkaisussa noudatetaan referee-käytäntöä, ja artikkeleita on mahdollisuus julkaista vain rajoitettu määrä. Tavoitteena on Jufo 1-tason julkaisufoorumi.

Julkaisuun tarjotut, symposiumin esityksiin perustuvat käsikirjoitukset on toimitettava allekirjoittaneille 20.10.2017 mennessä sähköpostilla. Symposiumin teeman käsittely ja tekstien laatu ovat ratkaisevia kriteereitä artikkelien valintaa tehtäessä. Hyväksyttyjen artikkelien lopulliset, mahdollisten referee-kommenttien perusteella muokatut käsikirjoitukset tulee lähettää toimittajille myöhemmin ilmoitettavana aikana siten, että julkaisu saadaan painoon 2018.

Vastaamme mielellämme julkaisua koskeviin kysymyksiinne. Symposiumissa olemme paikalla koko ajan, joten myös siellä voimme keskustella artikkelien aiheista!

Kiinnostavia artikkeleja odotellessa.

Jani Ursin
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jyväskylän yliopisto
jani.p.ursin@jyu.fi
050 3030811

Reetta Muhonen
Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus, TaSTI
Tampereen yliopisto
Reetta.Muhonen@staff.uta.fi
050 3186156

Aiempien vuosien symposiumjulkaisuja voi tarkastella ja ladata sähköisesti Korkeakoulututkimuksen seuran sivuilta https://korkeakoulututkimus.fi/julkaisut/.

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication