Korkeakoulututkimuksen seuran hallitus 2022-2023

Taru Siekkinen, puheenjohtaja
Tutkijatohtori (JY)
taru.siekkinen @ jyu.fi
040 805 4275

Johanna Annala, yliopistonlehtori, dosentti (TUNI) johanna.annala @ tuni.fi

Kalypso Filippou, tutkijatohtori (Turun yliopisto), kalypso.filippou @ utu.fi

Mervi Friman, kehittämispäällikkö (HAMK), mervi.friman @ hamk.fi

Suvi Jokila, tutkijatohtori (Turun yliopisto), suvi.jokila @ utu.fi

Jarmo Kallunki, väitöskirjatutkija (TUNI), jarmo.kallunki @ tuni.fi

Mauri Kantola, erityisasiantuntija (Turun amk). mauri.kantola @ turkuamk.fi

Maria Pietilä, tutkijatohtori (HY), maria.pietila @ helsinki.fi

sihteeri ja jäsensihteeri (hallituksen ulkopuolinen) Jouni Helin, väitöskirjatutkija (JY), jouni.t.helin @ jyu.fi

rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolinen) Taina Saarinen, tutkimusprofessori (JY) taina.m.saarinen @ jyu.fi