Tieteelliset yhdistykset vastustavat kehysriihen kaavailtuja leikkauksia tutkimusrahoitukseen

Neljä suomalaista tieteellistä yhdistystä kritisoi voimakkaasti hallituksen kehysriihessä esittämiä leikkauksia suomalaisen tieteen rahoitukseen. Edistyksellisen tiedeliiton, Korkeakoulututkimuksen seuran, Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seuran ja Rajapinta ry:n yhteisessä julkilausumassa yhdistykset vetoavat Suomen hallitukseen ja erityisesti tuoreeseen tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviseen leikkausten perumiseksi.

– Tutkimus ja opetus kietoutuvat toisiinsa korkeakouluissa monin tavoin, ja tutkimusleikkauksilla on arvaamattomia seurauksia koko toiminnalle, Korkeakoulututkimuksen seuran puheenjohtaja Taru Siekkinen toteaa.

Tieteellisten yhdistysten vetoomuksen mukaan suunnitellut leikkaukset ovat ristiriidassa koulutuspoliittisen selonteon, julkisen talouden suunnitelman ja hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Lisäksi väitteet siitä, että leikkaukset eivät tulisi vaikuttamaan yliopistojen opetukseen, ovat yhdistysten mukaan heikosti perusteltuja.

– Viimeisten tutkimusten mukaan noin 70 prosenttia opetus- ja tutkimushenkilöstöstä työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa ja epävarmoissa oloissa. On hankala olla näkemättä, etteivät tekeillä olevat leikkaukset vaikuttaisi myös alan työllisyyteen tulevina vuosina, Rajapinta ry:n puheenjohtaja Margareta Salonen sanoo.

Vetoomuksen allekirjoittaneet tieteelliset yhdistykset vaativat suunniteltujen leikkausten perumista. Ainoastaan pitkäjänteisen ja riippumattoman tutkimustoiminnan rahoitus turvaamalla voidaan varmistaa, että Suomella on jatkossakin kykyä vastata niihin monitieteisiin haasteisiin, joita tulevaisuus varmasti tuo tullessaan.

Koko vetoomus on julkaistu osoitteessa https://www.fssts.fi .

Lisätietoja
Tutkimusprofessori Taina Saarinen, 0400247970, taina.m.saarinen@jyu.fi

Tutkijatohtori Anna Rantasila, 0503187371, anna.rantasila@tuni.fi

Edistyksellinen tiedeliitto ry

Korkeakoulututkimuksen seura ry

Rajapinta ry

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura ry