Tietoa seurasta ja sen toiminnasta / About CHERIF

Korkeakoulutukseen kohdistuvaa tutkimusta tehdään monilla eri tahoilla ja tieteenaloilla. Lähestymistapoja ja traditioita on useita, eivätkä ne aina välttämättä kommunikoi keskenään. Uskomme, että yhteisen kielen kehittäminen ja kriittisen keskustelun edistäminen parantaa tutkimuksen tasoa, vaikka tavoitteena ei olekaan konsensus eri näkemysten välillä.

Seura on perustettu syksyllä 1999 ja se on rekisteröitynyt vuonna 2000. Jäseniä on tällä hetkellä noin 70.

Seuran tavoitteena on edistää korkeakouluihin kohdistuvaa laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sekä parantaa alan tutkijoiden, hallintohenkilöiden ja muiden korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen yhteydenpitoa. Seura myös ylläpitää suhteita kansainväliseen korkeakoulututkimuksen tutkimusyhteisöön.

Seuran tavoitteena on koota Suomen laaja ja monitieteinen korkeakouluihin kohdistuva tutkimus- ja kehittämistyö yhteiseen toiminta- ja keskustelufoorumiin. Haluamme luoda yhteyksiä ja parantaa kommunikaatiota alueen tutkijoiden, kehittäjien ja hallintoihmisten välille.

Korkeakoulututkimuksen seura harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä osallistuu koulutus- ja tiedepoliittiseen keskusteluun sekä tekee esityksiä ja aloitteita. Seura osallistuu valtakunnallisen Korkeakoulututkimuksen symposiumin suunnitteluun. Seura julkaisee korkeakoulututkimuksen vuosikirjoja. Seura etsii myös aktiivisesti uusia yhteystyökumppaneita.

Higher education research is conducted within many disciplines and fields of study. There are several approaches and traditions, and they aren’t always compatible with each other. We believe that by developing a shared language and advancing critical dialogue we can enhance the quality of research, even though a consensus could not always be reached.

CHERIF was founded in 1999 and registered in 2000. There are currently about 70 members.

The aim of CHERIF is to advance interdisciplinary research on higher education institutions, as well as improve the networks between researchers, administrators and other specialists of higher education. CHERIF is also heavily connected to the international higher education research networks.

The aim of CHERIF is to bring together a wide range of experts on Finnish higher education to develop and critically discuss it. We do this by regularly publishing statements on Finnish higher education, by organising webinars, seminars, and symposia, as well as by publishing books and research articles.