Tietoa seurasta ja sen toiminnasta

Korkeakoulutukseen kohdistuvaa tutkimusta tehdään monilla eri tahoilla ja tieteenaloilla. Lähestymistapoja ja traditioita on useita, eivätkä ne aina välttämättä kommunikoi keskenään. Uskomme, että yhteisen kielen kehittäminen ja kriittisen keskustelun edistäminen parantaa tutkimuksen tasoa, vaikka tavoitteena ei olekaan konsensus eri näkemysten välillä.

Seura on perustettu syksyllä 1999 ja se on rekisteröitynyt vuonna 2000. Jäseniä on tällä hetkellä noin 100.

Seuran tavoitteena on edistää korkeakouluihin kohdistuvaa laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sekä parantaa alan tutkijoiden, hallintohenkilöiden ja muiden korkeakoulujen ja korkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen yhteydenpitoa. Seura myös ylläpitää suhteita kansainväliseen korkeakoulututkimuksen tutkimusyhteisöön.

Seuran tavoitteena on koota Suomen laaja ja monitieteinen korkeakouluihin kohdistuva tutkimus- ja kehittämistyö yhteiseen toiminta- ja keskustelufoorumiin. Haluamme luoda yhteyksiä ja parantaa kommunikaatiota alueen tutkijoiden, kehittäjien ja hallintoihmisten välille.

Korkeakoulututkimuksen seura harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä osallistuu koulutus- ja tiedepoliittiseen keskusteluun sekä tekee esityksiä ja aloitteita. Seura osallistuu valtakunnallisen Korkeakoulututkimuksen symposiumin suunnitteluun. Seura julkaisee korkeakoulututkimuksen vuosikirjoja. Seura etsii myös aktiivisesti uusia yhteystyökumppaneita.