Early-career higher education researchers in Finland: come and join the discussion on doing higher education research!

[CHERIF välittää viestin]

March 1st, 2021

We would like to invite all doctoral researchers (independent of their funding status) and postdocs (or others who identify themselves as “early-career”) who are studying Finnish higher education to join a conversation about the art and craft of doing higher education research in the Finnish context. Recently, we have felt that there is a need for such discussion and support, as higher education research is scattered around different Finnish universities, and we don’t really know each other that well. Who are studying similar topics? How to navigate Finnish academia – or the world outside of academia as a PhD holder? What does it even mean to be an early-career higher education researcher these days?

If you think such questions and conversation might be of interest to you, please send an email (mentioning your full name, affiliation, and research topic) to Melina Aarnikoivu (melina.aarnikoivu@gmail.comby March 20th. We will then send you an invitation to the informal “launching event”, which will take place this spring on Zoom. It will include three (very short) presentations by the organising team, but its main goal is simply to meet and discuss what kinds of events (such as mini-symposia) we could organise around our research interests later this year.

Sending this email of interest won’t require any further commitment from you – it’s simply to show interest to be involved somehow in the future.

We hope to gather as many Finnish-based early-career higher education researchers as possible together. Please share this message with anyone who you think might be interested.

Best,

The brainstorming team (Melina Aarnikoivu, Henna Juusola, Annina Lattu, Taru Siekkinen, and Gaoming Zheng)

Haluaisimme kutsua kaikki suomalaista korkeakoulutusta tutkivat väitöskirjatutkijat (rahoitusstatuksesta riippumatta), postdoc-tutkijat ja muut uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat keskustelemaan korkeakoulututkimuksesta Suomen kontekstissa. Olemme kokeneet, että tarvetta kyseisenlaiselle keskustelulle olisi, mutta emme toistaiseksi tunne toisia, uran alkuvaiheessa olevia korkeakoulututkijoita kovin hyvin. Ketkä tutkivat samanlaisia aiheita? Miten rakentaa akateemista uraa? Millaisia uravaihtoehtoja akatemian ulkopuolella on? Mitä korkeakoulututkijuus tarkoittaa nykypäivänä?

Mikäli nämä kysymykset kiinnostavat, lähetä sähköposti Melina Aarnikoivulle (melina.aarnikoivu@gmail.com) maaliskuun 20. päivään mennessä. Mainitse sähköpostissa nimesi, affiliaatiosi sekä tutkimusaiheesi. Lähetämme kaikille kiinnostuneille kutsun epämuodolliseen starttitapahtumaan, joka järjestetään kevään aikana Zoomissa. Tapahtuma sisältää kolme lyhyttä esitystä ideointitiimiltä, mutta tapahtuman päätarkoitus on ideoida yhdessä, millaisia tapahtumia voisimme järjestää myöhemmin tänä vuonna.

Sähköpostin lähettäminen ei edellytä sinua sitoutumaan mihinkään—sen tarkoitus on vain ilmaista, että haluat jollain tapaa olla mukana näissä keskusteluissa tulevaisuudessa.
Toivomme kokoavamme yhteen mahdollisimman monta uran alkuvaiheessa olevaa korkeakoulututkijaa. Siksipä pyydämme välittämään tätä viestiä eteenpäin heille, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita.

Ystävällisin terveisin,

Ideointitiimi (Melina Aarnikoivu, Henna Juusola, Annina Lattu, Taru Siekkinen ja Gaoming Zheng).