Pääpuhujat- Plenary speakers

Pääpuhujina symposiumissa ovat professori Jenny Lee (University of Arizona) sekä akateemikko, emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto).

Jenny J. Lee is a professor at the Center for the Study of Higher Education at the University of Arizona (UA).  She is currently a visiting scholar at the University of Cape Town, South Africa and former Global Professor at Korea University.  She is also a NAFSA senior fellow for internationalization and on numerous editorial boards as well as the associate editor for the Review of Higher Education, and co-editor of the book series, Studies in Global Higher Education. Professor Lee’s over 80 publications encompass a range of key higher education issues that center on organizational cultures and the underlying influences as they relate to important patterns of organizational behaviors and change in the academy.  Professor Lee’s over 80 publications have included academic and administrative labor markets, student engagement, and internationalization.  Her latest research on international students’ mobility in the US, South Africa, Mexico, and Korea over the past decade have been cited widely in the US and abroad. Lee’s topic at the XIII Symposium of Higher Education 2017 is Neo-Racism, Neo-Nationalism, and the Uncertain Future of Higher Education internationalization.

Akateemikko Ilkka Niiniluoto on emeritusprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut matematiikan apulaisprofessorina 1973-77, teoreettisen filosofian professorina 1977-2014, tutkimuksen vararehtorina 1998-2003, rehtorina 2003-08 ja kanslerina 2008-13. Tieteenfilosofina hän kehittänyt kriittistä tieteellistä realismia ja tutkinut tieteellistä ajattelua. Korkeakoulupolitiikassa on puolustanut sivistysyliopiston perinnettä sekä käytännön toimin että teokseen Dynaaminen sivistysyliopisto (Gaudeamus, 2011) kootuissa puheissaan ja kirjoituksissaan. Korkeakoulututkimuksen XIII symposiumissa 2017 Niiniluodon aihe on Korkeakoulutuksen merkitys kansakunnan rakentamisessa.

 

AbstraktitIlmoittautuminenOhjelmaPääpuhujat
Majoittuminen ja liikenneyhteydetSymposiumjulkaisu