Pääpuhujat – Plenary speakers

Jennifer Case jcase is Professor and Head of the Department of Engineering Education at Virginia Tech in the USA. Prior to her appointment in this post she was a Professor in the Department of Chemical Engineering at the University of Cape Town, where she retains an honorary appointment.  She completed postgraduate studies in the UK, Australia and South Africa. Her research on student learning in engineering education, curriculum reform, and comparative higher education has been widely published and well cited, with over 60 peer-reviewed journal publications and two monographs.  She is a joint editor-in-chief for the top international journal Higher Education.

Aminkeng A Alemanji (Amin) amin is a researcher on race, racism, antiracism and antiracism education in Finland. His research focuses on developing different strategies and methods of antiracism education in and out of schools. In January (2022) he released Finland’s first Antiracism mobile application – Finland without Racism, available for download on the Google play store and iOS store. Besides being a Docent in Sociology with specific expertise in Studies in Diversity, he is currently the Program Director and Senior Lecturer for the Master of SocialExclusion at Åbo Akademi University, where he recently edited – Contemporary Discourse in Social Exclusion 2023.

Kristiina Brunila KBon kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori. Hän työskentelee kansainvälisesti tunnetussa eriarvoisuuden ja koulutuksen tutkimukseen keskittyvässä ja yhteiskuntatieteellisesti orientoituneessa AGORA-tutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa. Hän on tutkimusryhmineen ja tutkimushankkeissaan tutkinut koulutuksen, vallan ja eriarvoisuuden kysymyksiä läpi koulutusjärjestelmän ja laajemmin yhteiskunnassa. Tällä hetkellä hänen johdollaan tutkitaan koulutuksen tulevaisuuden suuntaviivoja globaalisti ja kansallisesti samoin kuin edelliseen liittyvää muuttuvaa ja vahvemmin yksilöön keskittyvää hallintaa ja hallinnan seurauksia koulutuksen yhteiskunnalliselle asemalle, tavoitteille, metodeille ja eriarvoisuuksille.

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication – Edelliset symposiumit Previous symposia