Pääpuhujat

Pääpuhujina symposiumissa ovat emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto) sekä myöhemmin ilmoitettava kansainvälinen puhuja. Professori Jenni Case joutui peruuttamaan tulonsa.

Ilkka Niiniluoto on emeritusprofessori Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut matematiikan apulaisprofessorina 1973-77, teoreettisen filosofian professorina 1977-2014, tutkimuksen vararehtorina 1998-2003, rehtorina 2003-08 ja kanslerina 2008-13. Tieteenfilosofina hän kehittänyt kriittistä tieteellistä realismia ja tutkinut tieteellistä ajattelua. Korkeakoulupolitiikassa on puolustanut sivistysyliopiston perinnettä sekä käytännön toimin että teokseen Dynaaminen sivistysyliopisto (Gaudeamus, 2011) kootuissa puheissaan ja kirjoituksissaan.

N.N.  (information updated later)

AbstraktitIlmoittautuminenOhjelmaPääpuhujat
Majoittuminen ja liikenneyhteydetSymposiumjulkaisu