Ilmoittautuminen – Registration

Rekisteröityminen on päättynyt 10.12.2020.

Osallistuminen symposiumiin on tänä vuonna maksutonta. Mikäli haluat tukea symposiumjärjestelyjä nyt ja tulevina vuosina, voit liittyä CHERIFin jäseneksi. Vuosijäsenyys maksaa 20 euroa.

Nykyisiä jäseniä muistuttaisimme, että jos et ole vielä maksanut vuoden 2020 jäsenmaksua, sen voi vielä tehdä vuoden loppuun mennessä. Jos et ole varma, oletko maksanut jäsenmaksun, ota yhteyttä jäsensihteeriin (yhteystiedot sivun oikeassa laidassa).

Registration has ended on December 10th, 2020.

Participation in the symposium is free of charge this year. If you want to support the symposium arrangements in the future, you can become a member of CHERIF. The annual membership fee is 20 euros.

We would like to remind our current members that if you have not yet paid your 2020 membership fee, you can still do so by the end of the year. If you’re not sure if you have paid your membership this year, please contact the CHERIF secretary (jäsensihteeri; contact information on the right-hand side of the page).

Lisätietoja / Further information:

  • Taina Saarinen (taina.m.saarinen@jyu.fi)
Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication – Edelliset symposiumit Previous symposia