Ilmoittautuminen – Registration

TBA

Nykyisiä jäseniä muistuttaisimme, että jos et ole vielä maksanut vuoden 2023 jäsenmaksua, sen voi vielä tehdä vuoden loppuun mennessä. Jos et ole varma, oletko maksanut jäsenmaksun, ota yhteyttä jäsensihteeriin (yhteystiedot sivun oikeassa laidassa).

We would like to remind our current members that if you have not yet paid your 2023 membership fee, you can still do so by the end of the year. If you’re not sure if you have paid your membership this year, please contact the CHERIF secretary (jäsensihteeri; contact information on the right-hand side of the page).

Abstraktit Abstracts – Ilmoittautuminen Registration – Ohjelma Programme –
Pääpuhujat Plenarists – Majoittuminen ja liikenneyhteydet Accommodation and travel –
Symposiumjulkaisu Symposium publication – Edelliset symposiumit Previous symposia