Sessiot

Alustava sessio-ohjelma (muutokset mahdollisia!): Esitelmät ja teemaryhmät
Preliminary programme (changes possible)

Päivitetty/updated (Peruutus 28.8. Maasilta ja Kari-Björkbacka pe klo 13-14 sessio A)

To / Thu 31.08.2017
12.45 – 14.45

A. Korkeakoulujen opintopolut (Puheenjohtaja: Jani Ursin)
RUU D 101 JUHO

 1. Korkeakoulujen opiskelijavalintapolitiikka – toiveiden ja todellisuuden välimaastossa
  Sakari Ahola
 2. Epätyypillistä reittiä korkeakoulutukseen – ei-ylioppilastaustaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelukokemukset
  Nina Haltia, Annukka Jauhiainen ja Ulpukka Isopahkala-Bouret
 3. Ammatillisen koulutuksen reformi ja siirtymät korkeakoulutukseen
  Maarit Virolainen
 4. Miksi vain viidennes valmistuu tavoiteajassa ja keillä opinnot pitkittyvät? Yliopisto-opintojen etenemisen ongelmia hahmottamassa
  Päivi Vuorinen-Lampila ja Vesa Korhonen

B. Tohtorikoulutus  (Puheenjohtaja: Maria Pietilä)
RUU E 207 TOIVO

 1. “The best drunk decision of my life”: constructing the doctoral trajectory through discourse as social action
  Melina Aarnikoivu
 2. Tuttu ja tuntematon: korkeakoulutukseen ja tieteeseen kohdistuva tutkimus suomalaisten väitöskirjojen valossa
  Reetta Muhonen, Pia Vuolanto, Marika Nieminen ja Maiju Tanninen
 3. Tieteellinen tykki vai akateemisen arkipäiväisyyden toimija? –Tohtoriopiskelijan tutkijaidentiteetti ja uusi yliopistopolitiikka
  Marja Peura
 4. Tohtoritulvasta hallittuun tohtorituotantoon?
  Terhi Skaniakos ja Helena Aittola

C. Teemaryhmät

I Impact of higher education research that focuses on universities of applied sciences
RUU D 104 HELENA

Chair: Pentti Rauhala
Discussant: Ulrich Teichler

II Interactive panel discussion: Unexploited potential in the research/policy nexus
RUU E 214 ONNI
Chair: Taina Saarinen
Discussants: Charles Mathies, David Hoffman

To / Thu 31.8.2017 14:45-15:15
Posterit – Posters
RUU AULA

 1. Tuntematon koulutusjärjestelmä vai tunnistamaton opiskelija Vastuukorkeakoulujen SIMHE-palvelu kontaktipintana
  Marianne Autero, Marita Häkkinen, Liisa Timonen, Susanna Sutinen, Päivi Pakkanen ja Allan Perttunen
 2. CORE-10 kyselylomakkeen yhteys korkeakouluopiskelijoiden somaattiseen ja psyykkiseen terveyteen
  Kirsi Honkalampi, Niko Flink, Sanna Sinikallio, Chris Evans ja Kristina Kunttu
 3. Tuntematon OPINTO-OHJAUS korkeakouluissa
  Niina Tapanainen ja Jaakko Helander
 4. Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus
  Juha Viitasaari ja Riitta Rissanen

To / Thu 31.08.2017
15.15 – 17.15

A. Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus (Puheenjohtaja: Sakari Ahola)
RUU D 104 HELENA

 1. Yliopiston ja kaupungin jännitteinen suhde: Kohti uutta ”yhteiskuntasopimusta”?
  Mikko Kohvakka, Sami Moisio ja Meri Norola
 2. Minkälaisen kuvan media rakentaa Helsingin yliopiston eläinlääkäriopinnoista?
  Heli I. Koskinen
 3. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön vaikutus tekniikan alan koulutukseen Suomessa
  Anna Kuusala Peruutus
 4. Kohti jäsentynyttä vaikuttavuuskäsitystä korkeakouluissa
  Hannele Seppälä ja Marja-Liisa Saarilammi

B. Yliopistotyö (Puheenjohtaja: Kari Kuoppala)
RUU D 101 JUHO

 1. Sosiaaliset verkostot ja tarpeelliset resurssit tutkijatohtoreiden ja akatemiatutkijoiden kilpailussa tutkimusrahoituksesta: tutkimus Suomen Akatemian rahoitushausta
  Sonja Kosunen ja Mikael Kivelä
 2. Työyhteisön pohjavirtaukset – tietotyön organisoinnin kipukohtia yliopistossa
  Tiina Nikkola
 3. Tenure track -uramallit ja tutkimuksen profilointi suomalaisten yliopistojen johtamisvälineinä
  Maria Pietilä
 4. Tuttu tunnustamaton: akateemisen käytännön moraali
  Keijo Räsänen

C. Teemaryhmät

III Suomalaisten tohtoreiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus – tutkimuksen haasteet ja mahdollisuudet
RUU E 214 ONNI
Puheenjohtaja: Terhi Nokkala

IV The unknown higher arts education
RUU E 207 TOIVO
Puheenjohtaja: Teija Löytönen

 

Pe / Fri 01.09.2017
10.45 – 12.15

A. Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (Puheenjohtaja: Jani Ursin)
RUU D 104 HELENA

 1. Tuntematon duaali – korkeakoulujärjestelmän rakenteen oikeudellinen kehikko
  Jonna Kosonen
 2. Aluekorkeakoulut – näkökulma tutun termin vähemmän tunnettuun sisältöön
  Arto Nevala
 3. Enemmän on enemmän. Yliopistojen koon ja tuottavuuden suhde tilastojen valossa
  Juuso Välimaa ja Esa Kannisto

B. Kansainvälistyminen (Puheenjohtaja: Jarmo Kallunki)
RUU D 101 JUHO

 1. The study on adult migrants’ learning, teaching and integration – implications to higher education research, policy and practice
  Katarzyna Kärkkäinen
 2. Tuntematon kansainvälisyys
  Antero Puhakka ja Juhani Rautopuro
 3. Kansallisia kieliä kansainvälisille opiskelijoille – mutta mitä on kansallinen, ja kuka on kansainvälinen?
  Taina Saarinen, Heidi Vaarala, Erja Kyckling ja Eeva-Leena Haapakangas

C. Teemaryhmä

V Confusing ‘unknown’ with ‘misunderstood’
RUU E 214 ONNI
Chair: David Hoffman

 

Pe 01.09.2017
klo 13.00 – 14.00

A. Korkeakoulujen opetussuunnitelmat (Puheenjohtaja: Mervi Friman)
RUU D 101 JUHO

 1. The unknown future of online degree development in higher education
  Marjo Joshi, Minna Scheinin ja Milla Järvipetäjä
 2. Opetussuunnitelmien uudistaminen ammattikorkeakoulujen fuusiossa – case Xamk
  Eeva Kuoppala
 3. Kriittinen ja kehittävä työelämäsuhde yliopisto-opinnoissa – tapaukset mediakasvatuksenmaisteriopinnot sekä Pohjois-Suomen lukiolaiset
  Mari Maasilta ja Irmeli Kari-Björkbacka Peruutettu Cancelled

B. Globaalit haasteet (Puheenjohtaja: Taina Saarinen)
RUU E 214 ONNI

 1. Structural reforms of higher education in Iran: Towards a market-oriented approach
  Nematollah Azizi ja Golafrooz Ramezani Peruutettu Cancelled
 2. Maailmanparannusta vai pelkkää bisnestä? Indonesian maisteriohjelman toteuttaminen opetus- ja hallintohenkilökunnan näkökulmasta
  Henna Juusola
 3. Yliopiston modernit turvallisuusuhkat, turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen
  Kari Kuoppala ja Vuokko Kohtamäki