Plenaristien abstraktit – Abstracts of plenary speakers

Akateemikko Ilkka Niiniluoto: Korkeakoulutuksen merkitys kansakunnan rakentamisessa

Perjantai 1.9.2017 klo 9.00-10:15 RUU D 104 HELENA/ Friday September 1, 2017, at 9:00 – 10:15 RUU D 104 HELENA

Yliopistolla on ollut Suomessa poikkeuksellisen suuri merkitys sivistysvaltion rakentajana. 1640 perustettu Turun Akatemia siirrettiin 1828 Helsinkiin, jossa siitä tuli humboldtilaista ihannetta noudattava kansallisen heräämisen keskus. Humanistiprofessorit ja dosentit – Runeberg, Snellman, Topelius, Castrén ja Lönnrot – rakensivat Suomesta kansakunnan, jolla on oma historia, maantiede, kieli, runous ja kulttuuri. Vuoden 1906 tasa-arvoinen eduskuntauudistus ja vuoden 1919 tasavaltainen hallitusmuoto lujittivat Suomea demokraattisena oikeusvaltiona, jonka tärkeitä kivijalkoja ovat painovapauslaki (1919), oppivelvollisuuslaki (1921) ja uskonnonvapauslaki (1923). Humanistien ja oikeustieteilijöiden lisäksi tärkeä rooli itsenäisyyden eri vaiheissa on ollut lääketieteellä, teknisillä tieteillä ja kauppatieteillä, yhteiskuntatieteillä, kasvatustieteillä sekä tietojenkäsittelytieteillä. Sodan jälkeinen jälleenrakennuksen aika jatkui tiedepohjaisesti 1960-luvulla hyvinvointiyhteiskunnan projektilla ja 1990-luvulla siirtymisellä globaaliin informaatioyhteiskuntaan.

Edellä kuvatun historiallisen kehityksen mukaisesti ihmistieteet jatkavat kansakunnan rakentamista monilla rintamilla: edistämällä sivistysyliopistossa vapaata tiedettä ja taidetta; tulkitsemalla menneisyyttä, ymmärtämällä nykyisyyttä ja pitämällä huolta huomisesta; kouluttamalla kriittisesti ajattelevia asiantuntijoita ja opettajia; vahvistamalla kansallisia tieteitä ja vieraiden kulttuurien tuntemusta; perustamalla koulukuntia, tutkimustraditioita, verkostoja ja instituutioita; osallistumalla poliittis-yhteiskunnalliseen toimintaan; harjoittamalla arvokeskustelua ja aikalaiskritiikkiä.

Professor Jenny J. Lee:  Neo-Racism, Neo-Nationalism, and the Uncertain Future of Higher Education internationalization

Torstai 31.8.2017 klo 10.30-11:45 RUU D 104 HELENA / Thursday August 31, 2017, at 10:30 – 11:45 RUU D 104 HELENA

I will discuss the uncertain future of higher education internationalization in the global political economy, particularly in relation to international student and scholar mobility.  Given ongoing travel and visa restrictions, rising neo-racism and neo-nationalism, and changing political climates throughout different parts of the world, mobility trends are changing.  Particularly for those most dependent on international students and scholars, financially and academically, universities are being challenged to adequately respond to such current global realities.  New models are needed and procedures must be reexamined as policies and practices based solely on national interests and competition for the world’s top talent run contrary to the true intentions of internationalization.  Re-engaged internationalization, based on efforts aimed towards a broadened global good, has the potential to transform universities as fuller participants of the global society.