Korkeakoulututkimuksen seuran hallitus 2016-2017

Taina Saarinen, puheenjohtaja
Yliopistotutkija, dosentti (JY)
puh. 0400 247970. taina.m.saarinen @ jyu.fi

Sakari Ahola, dosentti (TY), sakaho @ utu.fi

Mervi Friman, kehittämispäällikkö (HAMK), mervi.friman @ hamk.fi

Jarmo Kallunki (TaY), jarmo.kallunki @ staff.uta.fi

Mauri Kantola, koulutuspalvelupäällikkö (Turun amk). mauri.kantola @ turkuamk.fi

Maria Pietilä, tohtorikoulutettava (HY), maria.pietila @ helsinki.fi

Jussi Välimaa, professori (JY), jussi.p.valimaa @ jyu.fi

Oili-Helena Ylijoki, dosentti (TaY), oili-helena.ylijoki @ uta.fi

Terhi Nokkala (hallituksen ulkopuolinen), sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenasiat), Yliopistotutkija (JY), terhi.p.nokkala @ jyu.fi